bí quyết thành công

Những thói quen khiến bạn luôn làm nên thất bại

“Không quan trọng là bạn đã phạm sai lầm bao nhiêu lần hay bạn tiến chậm đến đâu, bạn vẫn đi trước những người còn