Cách Viết CV

Viết hồ sơ xin việc tuyệt đối không được đề cập đến những vấn đề này

Nhà tuyển dụng đủ thông minh để hiểu rằng tất cả thông tin trong hồ sơ là của bạn. Vì vậy, không cần phải dùng

Những điều tuyệt đối không nên nói dối điều gì trong hồ sơ xin việc

Bạn đã có thành tích và bạn cũng đã có kỹ năng, tuy là không nhiều nhưng đừng vì thế mà phóng đại nó. Có

Bạn nên loại bỏ những từ này khỏi bản CV nêu không muốn bị thất nghiệp

Bà Lorenz chia sẻ, “Thay vì chỉ đơn thuần nói tôi thế này tôi thế nọ, hãy thử viết về những việc bạn đã làm

10 thông tin cần thiết để tạo ấn tượng cho bộ hồ sơ xin việc

Đừng chỉ giấu mình sau bằng cấp hoặc những tờ chứng nhận vô tri mà hãy cho nhà tuyển dụng biết bạn là ai bằng

Bí quyết hữu ích viết hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh

CV tiếng Anh yêu cầu phải trình bày thật ngắn gọn nhưng đầy đủ và sinh động. Bởi thế trong CV bạn không cần thiết