bí quyết tập trung trong công việc

Đừng để những lý do này khiến bạn mất tập trung vào công việc

Bạn nên để điện thoại ở chế độ im lặng khi thấy không cần thiết phải nghe trong khi đang làm việc. Một công việc