bí quyết viết cv hay

Viết hồ sơ xin việc tuyệt đối không được đề cập đến những vấn đề này

Nhà tuyển dụng đủ thông minh để hiểu rằng tất cả thông tin trong hồ sơ là của bạn. Vì vậy, không cần phải dùng

Những điều tuyệt đối không nên nói dối điều gì trong hồ sơ xin việc

Bạn đã có thành tích và bạn cũng đã có kỹ năng, tuy là không nhiều nhưng đừng vì thế mà phóng đại nó. Có

10 thông tin cần thiết để tạo ấn tượng cho bộ hồ sơ xin việc

Đừng chỉ giấu mình sau bằng cấp hoặc những tờ chứng nhận vô tri mà hãy cho nhà tuyển dụng biết bạn là ai bằng