làm sao xin được việc part time

Kỹ năng tìm việc part-time

Thường thì nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn về thời gian cụ thể bạn có thể làm việc, chẳng hạn trong tuần bạn làm