tôn trọng ứng viên

Không nên làm những hành động này vì điều đó thể hiện bạn thiếu tôn trọng ứng viên

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao vụ nhà tuyển dụng xúc phạm sinh viên nộp đơn xin thực tập. Đây cũng là một ví